QEditor

Školní projekt, který začal v roce 2013/14 měl za úkol vytvořit aplikaci, jenž umožní editovat terén s několika nástroji.

Nástroje:

 • Ukazatel
 • Úprava terénu
 • Kreslení texturou
 • Vertex Shading
 • Vertex Lighting
 • Voda
 • Objekty
 • Kamera
 • Ostatní
  • Generování mapy
  • Export do .stl
  • Texture scaling
  • High-based texturing
  • Detail doodads
  • Export/Import alphamap
  • Typy zobrazení (vrstevnice, ..)
  • a další

Technologie:

 • C++11
 • Qt 5.4
 • OpenGL 4.2