WoW Database Editor

Aplikace určená k vytváření, upravování a mazání položek z databáze s předdefinovanými nástroji. Značně zjednodušuje práci vygenerováním SQL dotazů dle vyplnění formulářů.

Historie:

  • Byl to můj první projekt v jazyce C# někdy v roce 2012
  • Vrátil jsem se k němu díky projektu Itheria v roce 2016 (únor)
  • Přepsáno za využití C# Reflexe a Entity Frameworku

Aplikace ovládá:

  • Čtení/zápis DBC souborů
  • Čtení DB2 souborů
  • Generování Creatures,
  • GameObject a Items

Technologie:

  • C#
  • Entity Framework
  • MySQL